Garancijska politika

Usluga pretprodaje

Navedite detalje o proizvodnom postupku
Dodijelite dizajneru da provjeri datoteke i umjetnička djela.

Služba prodaje

Dizajn prilagođenih rješenja
Izrada grubog uzorka za prvu provjeru.
Slanje uzorka klijentu radi Pre-pro reference.

Uslugu nakon prodaje

Jednogodišnja garancija kvaliteta uz doživotno održavanje.
Nikada nećemo izuzeti svoje odgovornosti za nedostatke u vlasništvu proizvoda.
Vrijeme odgovora: po primanju obavijesti korisnika osiguravamo 24-satnu podršku nakon prodaje.
Istraga putem e-pošte: naš tim za prodaju će svakog mjeseca slati e-poštu korisniku tokom garantnog perioda kako bi pratio radno stanje ambalaže i otkrio i riješio probleme, ako je potrebno.
Ponovite redoslijed: odgovorite na najbrži način da uštedite vrijeme klijenta.
Za više informacija pošaljite našu podršku nakon prodaje: info@minimoqpackaging.com