Politika garancije

Pretprodajna usluga

Navedite detalje o proizvodnom postupku
Dodijelite dizajneru da provjeri datoteke i ilustracije.

Sales Service

Dizajni prilagođenih rješenja
Izrada grubog uzorka za prvu provjeru.
Slanje uzorka klijentu za Pre-pro referencu.

Uslugu nakon prodaje

Jednogodišnja garancija kvaliteta uz doživotno održavanje.
Nikada nećemo izuzeti naše odgovornosti za nedostatke proizvoda.
Vrijeme odgovora: po prijemu obavijesti korisnika, osiguravamo 24-satnu podršku nakon prodaje.
Istraga putem e-pošte: naš tim za postprodaju slat će e-poštu korisniku svakog mjeseca tokom garantnog roka kako bi pratio radno stanje ambalaže, te otkrio i riješio probleme, ako je potrebno.
Ponovite narudžbu: odgovorite na najbrži način da uštedite vrijeme klijenta.
Please sent our after sales service  support for more information: info@minimoqpackaging.com